Zasady uczestnictwa dla studentów

Jeśli chcesz zaprezentować wyniki swoich badań na Horyzontach Nauki, zapoznaj się z poniższymi zasadami:

Pamiętaj, aby przestrzegać terminów podanych na stronie Horyzonty Nauki.

Możesz przygotować prezentację ustną lub plakatową. Wyboru dokonujesz podczas rejestracji. O przyznaniu prezentacji ustnej decyduje kolejność zgłoszeń.

Swoją prezentację możesz przygotować w języku polskim lub angielskim. Zachęcamy do spróbowania swoich sił w obcym języku - dzięki temu zweryfikujesz swoje zdolności językowe. Zaprezentowanie praktycznej znajomości języka angielskiego będzie także zaletą w oczach przedsiębiorców obecnych na konferencji.

Jeśli wybierzesz prezentację ustną, przygotuj prezentację trwającą 8 minut. Pamiętaj, aby nie przekraczać tego limitu - dzięki temu zrobisz lepsze wrażenie na słuchaczach. Weź pod uwagę, że w sytuacji stresowej możesz mówić wolniej lub szybciej, niż normalnie.

Po Twojej prezentacji publiczność będzie mogła zadawać Ci pytania - przeznaczamy na to 2 minuty. Pamiętaj, żeby się tym nie stresować. Pytania mają pomóc w pełni zrozumieć Twoje badania, a nie sprawdzają Twojej wiedzy.

Jeśli wybierzesz formę plakatu, przygotuj i wydrukuj plakat formatu A0 (841x1189 mm).

Zapoznaj się harmonogramem konferencji (zostanie opublikowany w późniejszym terminie). Pamiętaj, aby przyjść na rejestrację punktualnie.

Jeśłi nadal masz pytania - zapoznaj się z pełnym regulaminem lub napisz do nas.