Kontakt

Przedstawiciele mediów zainteresowani konferencją proszeni są o kontakt:

Sylwia Skórkiewicz

Wydział Chemii UJ

Gronostajowa 2

30-387 Kraków

tel. 695 499 200

sylwia.pasionek@student.uj.edu.pl lub horyzonty.nauki@uj.edu.pl