Zgłoszenia

Formularz elektroniczny

 

Po rejestracji elektronicznej należy do 25 maja dostarczyć skan podpisanej, papierowej wersji zgłoszenia dostępnego tutaj, lub w wersji elektornicznej na ades e-mail: horyzonty.nauki@uj.edu.pl 

 

After electronic registration, you must provide a scan of the signed version of the registration form available here by May 25 to the e-mail address: horyzonty.nauki@uj.edu.pl 

Data opublikowania: 11.03.2016
Osoba publikująca: Marta Grzesiak-Nowak