Konkurs Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Konkurs Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
na najlepszy artykuł przeglądowy w ramach konferencji studenckiej

„Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych"

Zapraszamy do udziału w konkursie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Celem konkursu jest nagrodzenie wyróżniających się prac przeglądowych przygotowanych przez studentów, uczestników konferencji studenckiej „Horyzonty Nauki - Forum Prac Dyplomowych", poprzez ich opublikowanie w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Wiadomości Chemiczne" (7 punktów na liście B. MNiSW).

Aby zgłosić artykuł należy zaznaczyć chęć udziału w konkursie na formularzu zgłoszeniowym konferencji oraz, wraz z abstraktem prezentacji konferencyjnej, przesłać organizatorom Horyzontów Nauki przygotowany manuskrypt do 25 maja. Zgłaszane prace muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Data opublikowania: 11.03.2016
Osoba publikująca: Marta Grzesiak-Nowak