O konferencji Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych

Czym jest konferencja Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych?

Horyzonty Nauki: Forum Prac Dyplomowych to konferencja studencka, organizowana cyklicznie od roku 2009.
 
Konferencja ma na celu:
  • rozwój kariery zawodowej i naukowej studentów uczestniczących w konferencji,
  • rozszerzenie kompetencji studentów uczestniczących w konferencji,
  • promocję wydziałów organizujących.
W czasie konferencji studenci prezentują swoje wyniki w formie krótkich prezentacji oraz w formie plakatów. Nacisk położony jest na interakcję pomiędzy przedsiębiorcami a studentami.
Najlepsi studenci mogą wygrać atrakcyjne nagrody (rzeczowe oraz staże, praktyki), ufundowane przez wydziały organizujące oraz przez pracodawców, którzy zechcą nagrody ufundować.

Co nas wyróżnia?

Horyzonty Nauki: Forum Prac to platforma komunikacji, na której przedstawiciele przemysłu mogą spotkać się ze studentami kończącymi studia oraz pracownikami naukowymi Wydziału Chemii oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Stwarza to możliwość rozpoczęcia współpracy - poprzez zapoznanie się z aktualną tematyką badawczą wydziałów organizujących konferencję oraz poznanie absolwentów wchodzących na rynek pracy.
 
Na konferencji prezentowane są wyniki badań z różnorodnych dziedzin chemii, fizyki, astronomii, informatyki i ochrony środowiska dzięki czemu jeden dzień spędzony na konferencji pozwala zapoznać się z praktycznie pełnym spektrum badawczym WCh i WFAIS UJ.
Duży nacisk położony jest na prezentację nie tylko wyników naukowych zrealizowanych prac badawczych, ale także na pokazanie sylwetki absolwenta UJ oraz konkretnych osób, które właśnie decydują o rozwoju swojej kariery zawodowej i naukowej.