Wzór Abstraktu

Wzór abstraktu (wersja polska)

Abstract template (english version)

 

Serdecznie zachęcamy do przygotowywania abstraktów do książki w języku angielskim.

 

Maksymalna długość abstraktu to jedna strona. Abstrakt należy przesłać w formie elektronicznej na adres: horyzonty.nauki@uj.edu.pl

Nieprzesłanie abstraktu do 25 maja br. jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników konferencji.

Data opublikowania: 12.04.2016
Osoba publikująca: Marta Grzesiak-Nowak